Propozycja współpracy

Swoje doświadczenie i zdobytą wiedzę chciałbym wykorzystać oferując Państwu współpracę w zakresie doradztwa technicznego:

 • optymalizacja doboru systemów kablowych wysokich napięć pod kątem technicznym jak i ekonomicznym,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej pod projekty budowlane oraz wykonawcze,
 • analiza dokumentacji technicznej pod kątem poprawności doboru kabla jak i pozostałych elementów systemu kablowego,
 • weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej w procesie kwalifikacji dostawców i wykonawców,
 • audyty i udział w badaniach odbiorczych u producentów elementów systemu kablowego,
 • nadzory nad całym procesem instalacji systemów kablowych.

Przy współpracy ze specjalistami uznanymi na całym świecie mogę dodatkowo zaoferować Państwu usługi w zakresie:

 • zastosowania nowoczesnych metod matematycznych do analizy dużych systemów elektroenergetycznych AC i DC,
 • badanie niezawodności systemów elektroenergetycznych,
 • analiza cieplna kabli elektroenergetycznych,

a w szczególności:

 • obliczania parametrów elektrycznych systemów elektroenergetycznych metodą elementów skończonych,
 • obliczania pól elektrycznych i magnetycznych w otoczeniu linii kablowych,
 • doboru odpowiednich parametrów żył powrotnych pod kątem spełnienia parametrów zwarciowych,
 • obliczanie wpływu kabli elektroenergetycznych na inne urządzenia znajdujące się w ich pobliżu (zarówno z tytułu prądów indukowanych jak i wpływów termicznych).