Doświadczenie

Z końcem miesiąca listopada 2019 roku zakończyłem pracę dla Tele-Fonika Kable S.A. Do tego czasu zdobyłem szerokie doświadczenie w zakresie doboru, wyceny, instalacji, eksploatacji oraz badań systemów kablowych wysokich i najwyższych napięć na terenie kraju i za granicą.

Pracując w latach 2002 – 2005 dla PKP Energetyka Zakład Zachodni zdobyłem doświadczenie w pomiarach i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystywanych w kolejnictwie takich jak linie kablowe średnich i niskich napięć, urządzeń elektroenergetycznych (w tym prostowników trakcyjnych).

W październiku 2018 obroniłem pracę doktorską o tytule: „Optymalizacja kosztów budowy oraz eksploatacji linii kablowych wysokich napięć” napisaną pod kierunkiem  prof. dr hab. inż. George’a Andersa, a tym samym uzyskałem tytuł doktora na Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.