O mnie

Szanowni Państwo

Nazywam się Andrzej Cichy

Jestem współautorem poradnika m.in. dla projektantów, wykonawców i operatorów systemów kablowych o tytule „Wytyczne projektowania linii kablowych 110 kV” wydanego w roku 2019 przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, kilku publikacji z listy filadelfijskiej:

  • Anders G.J., Dietrich J., Brakelmann H., Böing R, May H.P, Cichy A. (2011) “Improvement of Cable Ampacities with an Application of a New Thermal Backfill Material”, Electricity Today Magazine, USA.
  • Cichy, A., Sakowicz, B., Kaminski M, (2017a) “Detailed Model for Calculation of Life-Cycle Cost of Cable Ownership and Comparison with the IEC Formula” to be published in Electric Power System Research.
  • Cichy, A., Sakowicz, B., Kaminski M, (2017b) “Economic Optimization of an Underground Power Cable Installation”, IEEE Trans. on Power Delivery, dostępny w IEEE early access articles.

oraz kilkunastu różnego rodzaju publikacji i prezentacji na konferencjach w kraju oraz za granicą.

Pragnę zachęcić Państwa do współpracy zgodnie z Państwa bieżącymi i planowanymi działaniami. Wierzę, że nasza współpraca przyniesie Państwu satysfakcję, wymierne korzyści, przyczyniając się do osiągnięcia sukcesu.